Persoane fizice

Cum ajută Fondul persoanele fizice, membre ale C.A.R.

Fondul de Garantare al C.A.R. este o entitate care, în esență, veghează la buna funcționare a caselor de ajutor membre, în ansamblul lor. Membrii C.A.R. au posibilitatea, ca prin intermediul Fondului să cunoască situația financiară exactă a C.A.R.-ului din care ei fac parte, să știe că banii lor sunt bine gestionați, să cunoască faptul că, în cazul în care situația unei C.A.R. membre are dificultăți financiare, Fondul de Garantare asigură recuperarea fondurilor sociale. De asemenea, membrii C.A.R. participă la adunările generale ale caselor de ajutor reciproc din care fac parte, unde comisia de cenzori prezintă un raport anual, iar Fondul își prezintă propriul raport financiar .

Unul din obiectivele Fondului este și acela de sprijinire a activității caselor de ajutor reciproc membre, prin schema de întrajutorare. Concret, Fondul poate acorda ajutor financiar unei case de ajutor reciproc, pentru acoperirea imediată a unei retrageri de fond social, astfel încât niciun membru C.A.R., indiferent de valoarea fondului social, să nu fie nevoit să aștepte mai mult de 30 de zile restituirea sumei ce reprezintă economiile sale, sub forma fondului social, depus la C.A.R.

Fondul de Garantare este cel care poate solicita în instanță lichidarea judiciară a unei C.A.R. care are dificultăți financiare.

 

Întrebări frecvente:

Raluca: Banii mei depuși ca fond social, sunt garantați?

Răspuns: Prin apartenența C.A.R.-ului la Fondul de Garantare al C.A.R. membrii C.A.R. au garanția unei bune gestionări a resurselor financiare puse la dispoziția C.A.R. prin fondul social constituit. Pârghiile prin care acționează Fondul la fiecare C.A.R. membră sunt construite de așa manieră tocmai pentru a proteja economiile membrilor, depuse sub forma fondului social.

 

Virgil: În cazul în care C.A.R.-ul la care sunt membru are probleme de solvabilitate, se mai plătește dobânda până îmi retrag banii?

Răspuns: Dobânda se calculează și se plătește până la momentul în care C.A.R. este declarată insolvabilă. Însă, din punct de vedere tehnic, o C.A.R. nu poate da faliment, atâta timp cât toate împrumuturile sunt acordate cu giranți sau garantate integral cu fondul social. În cadrul fiecărei C.A.R. funcționează un fond de risc intern și din excedentul realizat (din “profit”) se constituie și se consolidează rezervele statutare proprii. În plus, există o comisie de cenzori independentă care verifică lunar activitatea C.A.R. Aici intervine și Fondul de Garantare al C.A.R. cu o supraverificare a situației C.A.R. și a solvabilității acesteia.

 

Ionuț: Cum pot afla dacă sunt probleme, până nu dă C.A.R.-ul faliment?

Răspuns: În cadrul Fondului de Garantare al C.A.R. funcționează un Consiliu de încredere, format din 3 persoane care au experiență profesională și probitate morală de necontestat, care emite trimestrial un raport privind activitatea caselor membre. Raportul va arăta dacă o casă de ajutor reciproc dă semne că ar avea probleme. Raportul va fi publicat pe site-ul Fondului, ceea ce înseamnă că membrii C.A.R.vor fi informați din timp despre situația unei C.A.R.