Fondul de Garantare al C.A.R.

Prudență financiară

FDGCAR garantează fondurile sociale în caz de insolvabilitate a unei case de ajutor reciproc. În cazul în care casa de ajutor reciproc la care sunt constituite fondurilor sociale va avea cheltuieli mai mari decât veniturile cumulate, FDGCAR va acoperi pierderea C. A. R. - ului și va declanșa procedurile legale specifice, astfel încât fondurile sociale ale membrilor respectivei C. A. R. să fie intacte și să poată fi restituite integral, conform legislației în vigoare.

Prevenția este mai importantă decât tratamentul financiar.

Fondul de Garantare al C.A.R., prin supravegherea activităţii membrilor săi, are rolul de a nu lăsa o C.A.R. să ajungă într-o situație financiară precară, de a emite avertismente și de a oferi soluții de redresare.

Supravegherea înseamnă urmărirea situației financiare a unei C.A.R., analiza indicatorilor economici din fiecare luna și oferirea de soluții de redresare, dacă este cazul.

Concret, dacă o C.A.R. realizează venituri mai mici decât cheltuielile lunare, dar are rezerve statutare constituite și/sau dobândă de încasat, care acoperă pierderea lunară, primește recomandări din partea Fondului de Garantare, care împreună cu soluțiile oferite de Uniunea C.A.R. din care face parte, trebuie să ducă la redresarea balanței financiare.

În cazul în care nu intervine o îmbunătățire a situației și C.A.R. în cauză ajunge să nu își redreseze situația financiară, în sensul în care cheltuielile depășesc veniturile lunare, dar fără să implice fondurile sociale ale membrilor, vom informa în scris membrii acelei C.A.R. despre situația finaciară precară în care se află.

Prin comisia de cenzori a C.A.R. vom declanșa convocarea adunării generale extraordinare a membrilor. În această fază membrii C.A.R. pot lua decizii administrative cum ar fi adoptarea soluțiilor propuse de Fondul de Garantare sau de către Uniunea C.A.R., ori schimbarea parțială sau totală a consiliului director. De asemenea, membrii C.A.R. pot decide retragerea fondurilor sociale. În această situație C.A.R. nu se află într-un pericol iminent de insolvabilitate. Dar, cel mai important aspect este ajutorul financiar, în limita disponibilităților curente, acordat unei case pentru acoperirea imediată a unor retrageri de fond social. Niciun membru, indiferent de valoarea fondului social, nu trebuie să aștepte mai mult de 30 de zile restituirea sumei, decât dacă au fost alte înțelegeri punctuale între părți. Dacă, într-o situație de panică, membrii decid, într-un număr semnificativ să-și retragă fondurile sociale, dar C.A.R. nu se află într-o situație de insolvabilitate, restituirea fondurilor sociale se realizează într-o perioada mai mare, în funcție de încasările lunare.

Ca modalitate suplimentară de ajutor, Fondul de Garantare al C.A.R. dispune de un fond propriu, denumit Rezerva mutuală de întrajutorare, constituit din contribuțiile membrilor, în vederea acoperirii riscului de rambursare masiva a fondurilor sociale.

Fondul de Garantare al C.A.R. constituie o Rezerva mutuală de întrajutorare si o Rezerva mutuala de garantare, pe baza contribuțiilor caselor de ajutor reciproc afiliate. Modul de constituire şi de utilizare, precum şi nivelul Rezervei mutuale de intrajutorarea si a Rezervei mutuale de garantare se stabilesc prin reglementările interne.

Dacă o C.A.R. va ajunge să cheltuiască pentru activitatea de funcționare curentă, din fondurile sociale ale membrilor, cheltuieli care nu sunt acoperite de rezervele statutare sau de dobânda de încasat, atunci aceasta se află în situație de insolvabilitate și vom declanșa lichidarea juridică în instanță a C.A.R. în cauza. Fondul de Garantare al C.A.R. va acoperi din Rezerva mutuala de garantare valoarea fondurilor sociale ale membrilor, cheltuite nejustificat de către C.A.R., in conditiile stabilite prin contractul care s-a incheiat cu respectiva C.A.R., până la depunerea dosarului la instanța judecătorească, în termen de 30 de zile de la constatare.

Restituirea fondurilor

Restituirea fondurilor sociale se face de către lichidatorul numit de instanța judecătorească.